អីយ៉ានិយាយអំពីពណ៌ដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនសម្រាប់និទាឃរដូវ!

ពីឆ្វេង: ផ្លែព្រូនខ្មៅដីខ្សាច់អាក្រាតមុខក៏ដូចជាស្រាក្រហម 15 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿង។ ផ្តល់ជូនឥឡូវនេះនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅ Bechacosmetics.com ។

អត្ថបតផសាយ